Informacije

Ovlaštena prodajna mjesta Cover satova u BiH1. DETAS d.o.o.

Jevrejska 2
75000 Tuzla
Tel. 035 257 329
2. DETAS d.o.o
Turalibegova ulica 15A
75000 Tuzla
Tel. 035 257 288

3. INOMA d.o.o.
Importanne centar
Zmaja od Bosne 7-7a
71000 Sarajevo
Tel. 033
4. ZLATARNA...

Detas doo, Tuzla, 2014 | 6.1